HÄR ÄR HAN!
Erik Hansson  
Den långe mannen i burken

Erik Hansson th - pianist, skådespelare och regissör som sadlat om till samordnare i Södertörns räddningstjänst.
Han är ståtliga 2.06 i längd och sponsrar "Djävla Mansfôlk!" med sitt pianospel.
Är även - tillsammans med Bosse tv. -
en av medlemmarna i gruppen Anamma 
som gjorde flera legendariska turnéer i Riksteaterns regi under 90-talet.