Pressbilder

fotografens namn måste anges i samband med publicering

MEDVERKANDE:

Djävla Mansfôlk!
Åsa Bergh - sång
Bosse Sandberg - träblås
Klabbe Hörngren -piano

a Peace of Lôve - poetry & music
Åsa Bergh - sång
Bosse Sandberg - träblås
Klabbe Hörngren -piano

Åsa Bergh

foto: Lars Lykta foto: Lars Lykta

Ensemble

foto: Helena Gezelius foto: Helena Gezelius

DJÄVLA MANSFÔLK! -a Peace of Lôve

foto: Hans Österberg foto: Hans Österberg

Djävla Mansfôlk!

Nybyggarna ©1972 AB Svensk Filmindustri Stillbildsfoto: Ove Alström Nybyggarna ©1972 AB Svensk Filmindustri Stillbildsfoto: Ove Alström